Vilkaste™ -korttisarjat

Korttisarjoja käytettäväksi ohjauksessa, kuntoutuksessa, valmennuksessa, opetuksessa ja terapiassa.


Vilkaste™ Vilkastekortit (52 symbolista/assosiatiivista kuvakorttia)

Vilkastekortit on kuvia ja tekstiä yhdistelevä kasvokkaisen vuorovaikutuksen apuväline, joka sopii käytettäväksi niin yksilö- ja parityöskentelyssä kuin ryhmätilanteissakin. Valokuvat virittävät ihmisissä useimmiten erilaisia mielikuvia, tunteita, ajatuksia ja muistoja. Kuvia voidaan käyttää itseilmaisun, mielenmaiseman tutkimisen, tunteiden tunnistamisen, elämänkokemusten kuvaamisen ja tavoitteiden muotoilun apuna. Kuvat voivat toimia sanallisen ilmaisun täydentäjänä asiakkaan itsetuntemuksen lisäämisessä, persoonallisen kasvun tukemisessa ja selviytymiskyvyn edistämisessä. Kuvien kääntöpuolilla on inspiraatiolauseita ja fokusoivia kysymyksiä, joita voi käyttää kuvallisuuden ja puheilmaisun tukena. Korttien teoriataustoitus sisältää myös ohjeistusta ja vinkkejä korttien käyttöön. Korttien koko on 10cm x 15cm, niissä on pyöristetyt kulmat ja ne on mattalaminoitu kulutusta kestämään.

Vilkastekortit (52kpl) 95 € toimituskuluineen, Tilaa tästä


Vilkaste™ Vahvuus/Oikeus-kortit (30 korttia), 2. painos

Vahvuus/Oikeus-korteissa yhdistyy kaksi kasvokkaisessa vuorovaikutustyössä käyttökelpoista näkökulmaa: vahvuudet ja oikeudet. Korteissa on yhdellä puolella kuvat + luonteenvahvuudet (VIA, Values in Action) ja kääntöpuolella Edmund J. Bournen Personal Bill of Rights -jämäkkyysoikeuksiin pohjautuvat oikeudet. Vahvuustyöskentely auttaa selventämään myönteisiä piirteitä, jotka kuvastuvat ajatuksissa, tunteissa ja käyttäytymisessä. Vahvuuksiin keskittyminen voi toimia pystyvyyden tunteen, motivaation ja merkityksellisyyden tunteen lisäämisen välineenä. Oikeuksien tutkiminen edesauttaa omien perusoikeuksien tunnistamista sekä omien toiveiden, tunteiden ja tarpeiden oivaltamista. Vahvuus/Oikeus-korttien uudessa painoksessa on ns. otsikkokortit, jotka sujuvoittavat vahvuuksien ja oikeuksien luokittelua. Korttien teoriataustoitus sisältää myös luonteenvahvuuksien tarkemmat määritelmät sekä harjoituslomakkeet vahvuuksien ja oikeuksien tutkiskeluun. Korttien koko on 10cm x 15cm, niissä on pyöristetyt kulmat ja ne on mattalaminoitu kulutusta kestämään.

Luonteenvahvuusmäärittely: VIA Classification of Strengths © Copyright 2004-2019, VIA Institute on Character. All Rights Reserved. Used with Permission. www.viacharacter.org || Jämäkkyysoikeudet: Based on Edmund J. Bourne, Ph.D.: The Anxiety & Phobia Workbook. Used with Permission.

Vahvuus/Oikeus-kortit 2. painos (30kpl) 75 € toimituskuluineen, Tilaa tästä

error: Kuvaa ei voi tallentaa.