Ratkaisukeskeisyys

Minuiksi itseni kanssa™ -ohjelman tarkoituksena on toiveikkuuden ja toimijuuden vahvistaminen, ja siinä sovelletaan mm. ratkaisukeskeistä työtapaa. Ratkaisukeskeisyydessä oleellista on ratkaisujen rakentaminen, asiakkaan omien toiveiden kuunteleminen, tulevaisuuden kartoittaminen, positiivisten poikkeusten löytäminen, palautteen antaminen sekä tapahtuneen edistyksen vahvistaminen.

Ratkaisukeskeisessä työskentelyotteessa käytetään erilaisia hyödyllisiä kysymystyyppejä:
1) tapaamista edeltävää muutosta korostavat kysymykset
2) poikkeuksia tutkivat kysymykset
3) tulevaisuuteen suuntaavat ja ihmeitä ilmentävät kysymykset
4) asteikkokysymykset
5) selviytymiskysymykset.

Edellä mainitut viisi kysymystyyppiä ilmentävät ratkaisukeskeistä asennetta ja filosofiaa. On kuitenkin muistettava, että hyvälläkään teknisellä menetelmäosaamisella ei voida peitellä puutteellisia kuuntelutaitoja tai sitä, ettei työntekijä luota asiakkaan kykyyn tietää itse, mikä on hänelle hyväksi ja mitä hän oikeastaan tarvitsee.

Ratkaisukeskeisyyden kahdeksan periaatetta ovat:
1) Ei korjata sitä, mikä ei ole rikki
2) Tehdään lisää sitä, mikä toimii
3) Jos jokin ei toimi, tehdään jotain toisin
4) Pienten muutosten toteuttaminen voi johtaa suurempiin muutoksiin
5) Ratkaisun ei tarvitse välttämättä liittyä suoraan ongelmaan
6) Ratkaisujen etsimisessä täytyy käyttää erilaista kieltä* kuin ongemien kuvaamisessa
7) Mikään ongelma ei ole läsnä koko ajan, aina löytyy poikkeuksia
8) Menneisyys ei määritä tulevaisuutta

* kieltä tai sanastoa; ratkaisupuhe ja ongelmapuhe vrt. motivoivan haastattelun muutospuhe ja ylläpitopuhe

Ratkaisukeskeisesti muotoillut tavoitteet ovat:
1) täsmällisiä (specific)
2) mitattavissa olevia (measurable)
3) mahdollisia saavuttaa (attainable)
4) realistisia (realistic)
5) aikaan sidottuja (time-related) / tulevaisuuteen suuntautuvia (towards the future).


Berg, I. K. 1994. A Wolf in Disguise is Not a Grandmother. Journal of Systemic Therapies, 13(1), 13–14.

Berg, I. K. & Miller, S. D. 1994. Ihmeitä tapahtuu: Alkoholiongelmien ratkaisukeskeinen hoito. Järvenpää: Lyhytterapiainstituutti. Suomennos Tarkkanen, T.

Cauffman, L. 2017. Ratkaisukeskeinen coaching: Opas myönteiseen muutokseen. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti Oy. Suomennos Tuomi-Giddings, S.

De Jong, P. & Berg, I. K. 2016. Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. 3. painos. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti Oy. Suomennos Furman, B. & Mattila, A.

de Shazer, S., Dolan, L., Korman, H., Trepper, T., McCollum, E. & Berg, I. K. 2007. More than miracles: The state of the art of Solution-Focused Brief Therapy. New York: Haworth.

Harris, R. 2013. Getting unstuck in ACT: A clinician’s guide to overcoming common obstacles in acceptance and commitment therapy. Oakland, CA: New Harbinger Publications.

error: Kuvaa ei voi tallentaa.