Jäävuorivaikutelma

Mindset (itsestä omaksuttu näkemys) on yksi Minuiksi itseni kanssa™ -ohjelmaan sisältyvistä teemoista
ja siihen liittyvänä harjoituksena sovelletaan mm. oheista Onnistumisten jäävuorivaikutelmaa:

Millaisia hyviä aikomuksia sinulla on elämäsi aikana ollut – sellaisia, joiden eteen olet ponnistellut?

Palauta mieleen jokin asia, jossa haluaisit kovasti onnistua.

Mitä
kova työ voisi tarkoittaa tässä yhteydessä?
Entä millaisia
tottumuksia tai rutiineja se edellyttää?
Millaisia
pettymyksiä saattaa tulla vastaan?
Mistä joudut
luopumaan?
Millä tavalla / missä asioissa
epäonnistumisia voisi ilmetä?
Mikä voisi auttaa sinua pysymään
sinnikkäänä vastoinkäymisistä huolimatta?


Carol S. Dweck on psykologian professori, joka on tutkinut mindsetiä (asenne/asennoitumistapa sekä itsestä omaksuttu näkemys) ja kirjoittanut aihepiiristä tietokirjoja. Matthew Syed on toimittaja, mediahenkilö sekä entinen ammattiurheilija, joka on kirjoittanut mm. kirjan The Bounce: The Myth of Talent and the Power of Practice, jossa hän viittaa Dweckin näkemyksiin muuttumattomuuden ja kasvun asennoitumistavoista. Sylvia Duckworth on kielenopettaja, teknonörtti ja kuvatiivistelmiäintoilija, joka julkaisi twitterissä Syedin The Bounce -kirjan inspiroiman mindset-ajattelua havainnollistavan jäävuorikuvan.

Dweck, C. S. 2016. Mindset: Menestymisen psykologia: kuinka voimme toteuttaa piileviä kykyjämme. Helsinki: Viisas Elämä. Suomennos Mustavuori, J.M.

Duckworth, S. The Iceberg Illusion. @sylviaduckworth inspired by @matthewsyed’s book ”Bounce” 15.7.2015. Saatavissa: https://twitter.com/sylviaduckworth/status/621334733901983744

Duckworth, S. The Talent Myth. Keynote for 30 Goals e-Conference Friday, July 17, 1pmET/6pmUK. Diaesitys. Saatavissa: bit.ly/talentmyth

Sylvia Duckworth homepage

error: Kuvaa ei voi tallentaa.