Minuiksi itseni kanssa™

Olen kehittänyt Minuiksi itseni kanssa™ -ohjelman ja kirjoittanut siihen liittyvän teoria- ja sisältökäsikirjan sovellettavaksi rikosseuraamustyössä. Ohjelman teoriataustana on mielekkään elämän malli (Good Lives Model) ja desistanssitutkimus, minkä lisäksi siinä sovelletaan riskin, tarpeen ja vastaavuuden (Risk Need Responsivity) sekä viisaiden interventioiden periaatteita.

Ohjelmassa menetelminä käytetään motivoivaa haastattelua, prososiaalista mallinnusta ja vahvistamista sekä kognitiivisuutta, narratiivisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä yhdistellen niitä myös valokuvallisiin menetelmiin. Ohjelmatyöskentelyn tarkoituksena on muutokseen motivointi sekä toiveikkuuden ja toimijuuden vahvistaminen, ja tavoitteena on lisätä asiakkaan itseymmärrystä ja selviytymiskykyä sekä mahdollistaa tunteiden, ajatusten ja kokemusten prosessointia. Valokuvallisuuden tarkoituksena ohjelman harjoituksissa on auttaa itseilmaisussa sekä antaa tilaa uudelleentulkinnoille. Ohjelman kesto on 7-12 tapaamista.

Jokaisella meistä on tarve:
1) muodostaa ymmärrystä itsestä, muista sekä ympäröivästä maailmasta,
2) ajatella hyvää itsestä sekä kokea itsensä sopivaksi ja riittäväksi, sekä
3) kokea kunnioitusta, arvostusta ja yhteyttä muihin.
(Walton & Wilson 2018.)

Edellä mainittun perustuen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla tarvitaan leimaavista arvolatauksista vapaata tutkivaa työotetta sekä keskusteluja arvoista, omasta tarinasta, tunteista (ml. häpeä ja aggressio), mindsetistä (itsestä omaksuttu näkemys), jämäkkyydestä ja oikeuksista, itsemyötätunnosta, vahvuuksista, psykologisesta joustavuudesta sekä mielekkäästä elämästä.

Vilkaste™ -korttisarjat on alunperin kehitetty käytettäväksi osana Minuiksi itseni kanssa™ -ohjelmaa.

Ohessa muutamia otteita käsikirjasta: Motivoiva haastattelu, Ratkaisukeskeisyys, Hyväksymis- ja omistautumissuuntaus
sekä harjoituksista: HOT-matriisi ja Jäävuorivaikutelma.

You cannot force someone to comprehend a message
that they are not ready to receive
Still, you must never underestimate
the power of planting a seed

– Unknown


Walton, G. M. & Wilson T. D. 2018. Wise Interventions: Psychological Remedies for Social and Personal Problems. Psychological Review, 125(5), 617–655.

error: Kuvaa ei voi tallentaa.