Kuka Annina? Mikä Vilkaste™?

Annina VilkasKoulutus:
sosionomi (AMK), 2006
sosionomi (ylempi AMK), 2015
neuropsykiatrinen valmentaja, 2019

Valtaosa työkokemuksestani liittyy lainrikkojataustaisten nuorten ja aikuisten sosiaalisen selviytymisen edistämiseen. Valokuvallisten menetelmien käyttö ja sen edistäminen kasvokkaisessa vuorovaikutustyössä on ollut 2do-listallani jo toisenkin tovin. Tein yamk-opinnäytteen valokuvallisen menetelmän käytöstä rattijuopumusrikoksesta keskusteltaessa, ja sen jatkona aloin työstää laajempaa assosiatiivisten ja symbolisten kuvien sarjaa sekä sen käytön ohjeistusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten käyttöön. Tällä hetkellä työskentelen suunnittelijana opiskeluhyvinvoinnin tehtävissä.

Olen kehittänyt assosiatiivisten ja symbolisten kuvien sarjan, Vilkaste™ Vilkastekortit. Kuvien kääntöpuolilla on erilaisia inspiraatiolauseita ja fokusoivia kysymyksiä. Sittemmin olen tuottanut myös luonteenvahvuuksien tunnistamisen ja jämäkkyysoikeuksien tarkastelun välineeksi soveltuvat Vilkaste™ Vahvuus/Oikeus-kortit.

Kaikessa kasvokkaisessa vuorovaikutustyössä on kyse vahvistamisesta (asiakkaan vahvuuksien, kykyjen, hyvien aikomusten ja ponnisteluiden esilletuomiseen sekä asiakkaan kunnioittamiseen yksilönä, jolla on kyky muuttua ja vapaus valita; toiveikkuuden ja itseluottamuksen lisääminen, huomion kiinnittäminen asiakkaan vahvuuksiin ja aiempiin onnistumisiin) ja heijastamisesta (ns. peilinä oleminen; toistaminen ja varmistaminen, tarkoituksena ymmärtää asiakkaan näkökulmaa ja heijastaa sitä takaisin rohkaisevalla ja innostavalla tavalla).

Korttien nimi juontuu sukunimestäni, minkä lisäksi vilkaste viittaa aktivointiin; valokuvien käyttö sanallisen ilmaisun lisänä aktivoi tunteita, ajatuksia, muistoja ja mielleyhtymiä, jotka voivat toimia näkemyksen syventäjinä. Lisäksi valokuvallisuus voi auttaa kuvaamaan asioita, joille ei ole vielä olemassa sanoja tai joiden merkitykset ovat vasta muotoutumassa. Valokuvatyöskentelyn myötä aikuinenkin voi lähteä kertomaan (lopulta joskus hyvinkin omakohtaisia) tarinoita. Vilkaste muodostaa myös passelin sanajonon yhdessä vahvisteen ja heijasteen kanssa – vahviste, heijaste, vilkaste.

error: Kuvaa ei voi tallentaa.